Direct naar de navigatie

Stichting OVN

Onderzoeksbeurzen

De OVN stelt periodiek onderzoeksbeurzen ter beschikking van studenten, afgestudeerden, promovendi en andere onderzoekers.
Deze beurzen kunnen worden benut om onderzoek naar de geschiedenis van de vrijmetselarij te financieren, bijvoorbeeld onderzoek voor een artikel of boek, een (zelfstandige) promotie of een tentoonstelling. Ze kunnen voorzien in de onkosten die de onderzoeker maakt, zoals reis- en verblijfskosten, kosten van fotomateriaal en kopieën, en incidenteel ook de kosten van levensonderhoud tijdens de onderzoeksperiode.

Er geldt geen leeftijdsgrens voor aanvragers. Ook onderzoekers buiten Nederland kunnen een aanvraag doen. De kwaliteit van het onderzoeksvoorstel is het belangrijkste aandachtspunt. Aanvragen dienen te voldoen aan de criteria van het Beursreglement van de OVN en moeten worden ingediend middels het daartoe bestemde Aanvraagformulier. Deze worden belangstellenden op verzoek toegezonden.

Beursaanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van hoogleraren uit de vakgebieden waarop de aanvragen betrekking hebben. Hiermee worden de objectieve, wetenschappelijke benadering en het academische niveau van het gesteunde onderzoek bewaakt.

De beurzen worden geheel mogelijk gemaakt door de bijdragen van individuele donateurs. Naarmate het aantal donateurs groeit, neemt de geboden ondersteuning steeds substantiëlere vorm aan. In 2001 werd voor het eerst een beurs aangeboden van € 1.000, in 2007 werd de inmiddels vijfde beurs van € 5.000 ter beschikking gesteld.
Ook van beurskandidaten wordt gevraagd dat zij donateur van de stichting zijn of worden, zodat in de toekomst ook anderen van een beurs zullen kunnen profiteren.

Aanvraagrondes voor de beurzen worden aangekondigd via persberichten aan vakorganisaties, vakbladen en op de weblog OVN Nieuws.

Meer informatie is op te vragen bij het secretariaat van de OVN.

Stichting OVN

Onderzoeksbeurzen

stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek naar de geschiedenis van de Vrijmetselarij in Nederland OVN op Twitter OVN op LinkedIn