Direct naar de navigatie

Welkom

De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap, dat sinds haar ontstaan in het begin van de achttiende eeuw een belangrijke invloed heeft gehad op de westerse cultuur. In Nederland zijn vrijmetselaren al sinds 1720 actief. Het gedachtegoed van de vrijmetselarij en haar symboliek zijn via het leven en werk van individuele leden (mannen én vrouwen) gedurende 300 jaar geïntegreerd in literatuur, kunst, wetenschap en politiek. Zo kregen ze een plaats in onze samenleving.

Deze website biedt informatie over de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland en haar voormalige grondgebieden, en de huidige stand van wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp. Het keuzemenu hiernaast geeft toegang tot de verschillende onderdelen van de website, waaronder een verklarende woordenlijst.

De geboden informatie is gericht op studenten CKV en algemeen geïnteresseerden. Studenten HBO/WO en professionals vinden een handreiking voor verdere studie in:

De Stichting OVN wil wetenschappelijk onderzoek stimuleren naar de geschiedenis van de vrijmetselarij en verwante stromingen in Nederland en hun invloed op de ontwikkeling van de westerse cultuur.

De Stichting OVN is een onafhankelijke, wetenschappelijke organisatie. Ze is niet verbonden aan enige vrijmetselaarsorde en hanteert geen levensbeschouwelijke standpunt. De stichting is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Via het keuzemenu is informatie over de doelstellingen, onderzoeksbeurzen, publicaties, activiteiten en diensten van de stichting te vinden.

Welkom

stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek naar de geschiedenis van de Vrijmetselarij in Nederland OVN op Twitter OVN op LinkedIn