Direct naar de navigatie

Stichting OVN

Donateurschap

De onderzoeksbeurzen van de OVN worden geheel bekostigd uit donaties. Steun van donateurs is dan ook onontbeerlijk om de doelstellingen en activiteiten van de stichting te realiseren.

Zowel particulieren (studenten, onderzoekers, geïnteresseerden) als instellingen, verenigingen of bedrijven kunnen donateur worden.

Van donateurs wordt een (jaarlijkse) bijdrage van minimaal € 25,- gevraagd. Als dank voor hun steun kunnen donateurs tegen gereduceerd tarief deelnemen aan door de OVN verzorgde activiteiten. Bovendien ontvangen zij een korting op de prijs van publicaties.

De OVN is als ANBI (algemeen nut beogende instelling) door de Belastingdienst opgenomen in de rangschikking van art. 24, lid 4 van de Successiewet. Dit betekent dat binnen de daarvoor geldende grenzen een donatie als gift aftrekbaar is.

Een aanmelding als nieuwe donateur kunt u doorgeven per email of via het aanmeldingsformulier [PDF]. U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging met acceptgiro.

Het is ook mogelijk de Stichting OVN te steunen middels een eenmalige schenking of door haar in uw testament te gedenken. Zo kunt u de stichting in een testament te benoemen als erfgenaam, of haar een bepaald bedrag in de vorm van een legaat na te laten.

Overleg hierover met de stichting is zinvol, om er zeker van te zijn dat uw intenties van de schenker goed aansluiten bij de statutaire doelstelling van de OVN en de behoeften vanuit het vakgebied. Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de OVN.

Stichting OVN

Donateurschap

stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek naar de geschiedenis van de Vrijmetselarij in Nederland OVN op Twitter OVN op LinkedIn