Direct naar de navigatie

Stichting OVN

Dienstverlening

Expertise

De Stichting OVN maakt deel uit van een internationaal netwerk van academici en universitaire onderzoekscentra, dat zich met de studie van de westerse esoterie en haar materiele cultuur bezighoudt. Binnen de OVN is academische expertise vanuit zowel religiestudies en westerse esoterie, als kunstgeschiedenis en erfgoedbeleid gebundeld. De stichting kan daarom een loket- en adviesfunctie vervullen voor een breed publiek.

Diensten

Particulieren, cultuurinstellingen, monumentenzorg- en erfgoedorganisaties, en bedrijven kunnen bij de stichting terecht voor specialistische adviezen en diensten.
Deze kunnen betrekking hebben op allerlei aspecten van het vakgebied, van het identificeren van antieke vrijmetselaarsdocumenten en objecten, tot de cultuurhistorische waardestelling van een voormalig logegebouw of het verklaren van (verborgen) maçonnieke symboliek in een kunstwerk.

Ook maçonnieke organisaties kunnen bij de stichting aankloppen voor advies, bijvoorbeeld met vragen over professionele ontsluiting, beheer en behoud van hun archieven, collecties en logegebouwen, of de subsidiemogelijkheden voor conservering en restauratie van hun erfgoed.
De stichting kan de opzet van erfgoedprojecten ondersteunen en kan waar nodig doorverwijzen naar andere instellingen op relevante vakgebieden.

Desgewenst kan de OVN in opdracht van derden specialistisch literatuur- en archiefonderzoek verrichten, bijvoorbeeld ten behoeve van stamboomonderzoek, de voorbereiding van een publicatie of tentoonstelling, of ter ondersteuning van de beslissingsprocedure in een restauratietraject. Meer informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van de stichting.

Erfgoedprojecten

De Stichting OVN kan de opzet van projecten met een cultuurhistorisch karakter steunen, bijvoorbeeld door als inhoudelijk adviseur of projectcoördinator op te treden, of door de werving van benodigde fondsen te ondersteunen. Zo heeft de OVN zich zich de afgelopen jaren actief ingezet voor het behoud van het culturele erfgoed van de vrijmetselarij en verwante esoterische stromingen, en het toegankelijk maken van dit erfgoed voor studie, door:

Op termijn streeft de OVN naar de oprichting van een kennis- en dienstencentrum, dat een brugfunctie vervult tussen wetenschap, erfgoedsector, esoterische organisaties en publiek. Meer informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van de stichting.

Stichting OVN

Dienstverlening

stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek naar de geschiedenis van de Vrijmetselarij in Nederland OVN op Twitter OVN op LinkedIn