Direct naar de navigatie

Stichting OVN

Bestuur

De OVN werd in 2001 opgericht op particulier initiatief door een groep onderzoekers uit verschillende disciplines, geïnteresseerd in de geschiedenis van de vrijmetselarij. De OVN is een onafhankelijke, academische organisatie, die een professionele onderzoeksattitude en historische benadering van het vakgebied voorstaat. Ze is niet verbonden aan enige vrijmetselaarsorde of andere esoterische organisatie, en hanteert geen levensbeschouwelijk uitgangspunt.

Activiteitenverslag en Beleidsplan

Download hier het meest recente activiteitenverslag en beleidsplan van de stichting voor de komende periode [PDF].

Bestuur

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun functie. Wel hebben zij recht op vergoeding van gemaakte onkosten en, bij intensieve inzet van hun expertise voor de stichting, vacatiegelden.

Comité van aanbeveling

Het bestuur van de OVN wordt geadviseerd door een internationaal comité van aanbeveling, bestaande uit hoogleraren van leerstoelen en universitaire onderzoekscentra op relevante vakgebieden in binnen- en buitenland.

Het huidige comité van aanbeveling wordt gevormd door de volgende leden:

Stichting OVN

Bestuur

stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek naar de geschiedenis van de Vrijmetselarij in Nederland OVN op Twitter